© Maskinanlegg AS 2017-2018

Maskinanlegg AS
Mausetvegen 4
2382 Brumunddal
ORG. NR. 814 201 392 MVA

post@maskinanlegg.no

tlf. 950 40 900

  • Facebook - White Circle

Vi fullfører.

TJENESTER
   
Vi kombinerer lang erfaring, stor kompetanse og en moderne maskinpark for å kunne utføre mange forskjellige tjenester – fra enkle grunnarbeider til komplette grøntanlegg. Vi utfører blant annet:

Massetransport
Veibygging
Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg
Terrengarbeider
Grøntanlegg og belegningsstein
Riving
Snørydding
Speil- og muffesveising av PE-ledninger
Landmåling

Legging av rør til bruk i vann- og avløpsanlegg krever stor presisjon for at de skal virke etter hensikten. Det er ofte trangt om plassen under bakken, og vi har lang erfaring med å grave ved og rundt eksisterende kabelnett og andre røranlegg for å utføre oppdraget på en god og sikker måte.

Med miljøfokuset de siste årene har også utbyggingen av fjernvarmeanlegg skutt fart, og vi er stolte av å være i forkant av kravene til kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid i forbindelse med slike prosjekter. Vi koordinerer gjerne alle aktivitetene i forbindelse med legging av rør til fjernvarmeanlegg.

Veibygging
Godt fungerende veier er avgjørende for nesten all infrastruktur, og vi har lang erfaring både med etablering av nye veitraseer og også utbedring av eksisterende veier. Vi tar gjerne hele oppdraget fra grunnarbeider til asfaltering, og sørger for at sluttproduktet blir etter spesifikasjonene.

Grunnarbeider
Vi utfører det aller meste innen grunnarbeider og fundamentering til både privatboliger, næringsbygg og bygg for det offentlige. Vi har også erfaring med bygging av kjellere til parkering og andre formål.

Terrengarbeider
Selv om terrenget som oftest stemmer med kartet, er det ikke alltid hensiktsmessig å sette i gang byggeprosjekter på den planlagte tomta uten at terrenget tilpasses. Vi bistår med å ta vekk kuler og planere terrenget, og vi forbereder tomter og byggeplasser for videre aktivitet. Vi utfører også masseforflytning.

Grøntanlegg og belegningsstein
Vi har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med en anleggsgartner, og kan derfor tilby totalprosjekter fra nærmest «ingenting» til ferdig beplantet tomt med innlagte LED-lys hvis det er ønskelig. Vi sørger også for belegningsstein eller annet dekke, alt etter som hva kunden spesifiserer og etterspør.

Riving
Vi tilbyr riving og sanering som en del av tjenestetilbudet vårt, og følger alle krav om avfallssortering og behandling av spesialavfall på rivningsoppdragene våre. Vi utarbeider også en miljøsaneringsrapport før oppdraget påbegynnes, slik at oppdraget utføres etter de kravene som er satt fra sentralt hold.

Snørydding
Vi har et antall faste kontrakter for snørydding og strøing.
 
Sveising av PE-rør
Vi har utstyr og autorisert personell for speil- og muffesveising.

VÅRT MATERIELL I 2018

Vi har en stor og moderne maskinpark som setter oss i stand til å utføre en lang rekke oppdrag av forskjellig karakter og omfang. Vi oppdaterer stadig maskinparken for å kunne utføre nye og eksisterende oppdrag på en optimal måte. I dag disponerer vi følgende utstyr:

17 gravemaskiner med belter
(1,5-55 tonn)
3 gravemaskiner med hjul
2 hjullastere
5 dumpere
1 veghøvel
4 lastebiler
4 vibrovalser
1 traktor med diverse utstyr
1 minilaster
6 hydrauliske slaghammere
1 trykkluftskompressor
GPS landmålingsutstyr og maskinstyring
GF-speilsveiseutstyr
Mobile trafikklys